comments powered by Disqus

Burgerinitiatief voor het behoud van de schoolgebouwen van de Wieken en meer

Donderdag a.s. wordt in de raad een voorgenomen besluit genomen waarbij er richting wordt bepaald voor het herinrichten van het Moleneindplein en de huidige locatie van basisschool de Wieken. Zowel politiek als burgers zijn overvallen door de richting en snelheid waarin stappen worden ondernomen. In raadvoorstel en bijbehorend besluit, wordt aangegeven dat de gemeente samen met de belanghebbenden tot een goede herbestemming en inrichting wil komen. Eechter niemand van de belanghebbenden is tot op heden direct geïnformeerd van de besluiten die nu genomen gaan worden. Daardoor is enige invloed tot op heden niet mogelijk is geweest. Initiatiefnemers die al wel in gesprek waren met de gemeente zijn niet gehoord.

 Waar het nu om gaat is dat er donderdag 9 juni een besluit wordt genomen waarmee richting wordt bepaald over het herinrichten van het Moleneindplein en de huidige locatie van basisschool de Wieken. Enkele onderdelen daaruit zijn:

  • De oude gebouwen van de Wieken slopen
  • Het toevoegen van een extra supermarkt op de oude locatie van de Wieken
  • Het aanleggen van parkeerplaatsen t.b.v. het Moleneindplein op de oude locatie van de Wieken
  • Het verwijderen van parkeerplaatsen op het Moleneindplein
  • Het ontwikkelen van senioren- of starterswoningen op de oude locatie van de Wieken
  • Lidwinastraat en omliggende straten betrekken bij het ontsluiten van de parkeerplaatsen t.b.v. het ontlasten van het Moleneindplein.

De reden waarom de gemeente voor dit scenario kiest is onduidelijk, ongefundeerd. In een bijeenkomst afgelopen maandag in lunchroom "Onder Ons" werd duidelijk dat geen enkel onderdeel van dit voorstel door, of de bewoners of de winkeliers werd gesteund. Tijd dus voor een burgerinitiatief om de trein een halt toe te roepen en onze stem te laten horen.

Tegen sloop en voor onderzoek voor herbestemming

Gemeente Vught lijkt "die oude meuk" zo snel mogelijk weg te willen hebben. Men lijkt geen oog te hebben voor cultureel erfgoed en kiest graag voor de "makkelijkste" maar minst geliefde weg.

Herbestemming is tegenwoordig zeer goed mogelijk waarbij de wensen van de gemeente en de huidige uitstraling in de wijk mogelijk beide gediend kunnen worden.

Tegen een extra supermarkt en voor een dialoog tot invulling

Er lijkt geen behoefte te bestaan voor het verplaatsten van een tweede supermarkt naar het plein. Mensen doen graag hun boodschappen in de buurt. Een supermarkt weghalen op een andere plaatst zal dat tegengaan.

Tevens zal er meer parkeergelegenheid moeten komen waarin bij het huidige gekozen scenario niet in is voorzien.

Extra winkelruimte zou een financiëel voordeel voor de gemeente ,tot gevolg hebben. Dat alleen mag niet de drijfveer zijn, daar zijn ook andere oplossingen voor.

Tegen vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het plein, voor herinrichting van het plein

Vermindering van het aantal parkeerplaatsen op het plein betekend het ergens anders realiseren van parkeerplaatsen maar wel met een grotere afstand. Het Moleneindplein is een boodschappen centrum. Het eerste doel is om snel boodschappen te kunnen doen, niet de gezelligheid. We hebben in Vught geen tweede centrum nodig.

Wel is het een kans om het plein veiliger en sfeervoller te maken. Met kleine ingrepen kan een enorm resultaat behaald worden.

Bent u het met één van deze drie zaken eens, laat dan uw naam achter bij "handtekeningen". Graag vóór woensdagmiddag. Wij zullen zorgen voor het doorsturen van de handtekeningen naar de Raad zodat zij deze nog vóór de vergadering ontvangen.

Alvast bedankt.